Inici

Entrada en vigor del nou reglament europeu de productes de construcció

El nou reglament substitueix a la Directiva de Productes de la Construcció a partir de l'1 de juliol de 2013. Aquest nou reglament planteja canvis rellevants com son:

- La Declaració de Prestacions.

- Es defineixen els agents econòmics que hi intervenen i les seves obligacions. 

- Desapareix el concepte d’“idoneïtat per l’ús”. 

- S’introdueixen procediments simplificats que permeten substituir o reduir els assaigs de tipus, mitjançant documentació tècnica apropiada. També es preveuen procediments simplificats per a les microempreses. 

- S’incorpora un nou Requisit Essencial per a les obres, Utilització sostenible dels recursos naturals. 

- Les guies per a l’emissió dels DITE seran substituïts per un únic document, el Document d’Avaluació Europeu. 

- El DITE, serà reemplaçat per l’Avaluació Tècnica Europea. 

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Publicada la Llei 8/2013 de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

S'ha publicat al BOE la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que podeu trobar a l'apartat de legislació i normativa de la web. Hi trobareu, també, la nota de premsa del Consell de Ministres.

Cal destacar l'obligatorietat de l'Informe de Evaluación de Edificios, el qual haurà de contenir la ITE, les condicions bàsiques d'accessibilitat, i la certificació energètica de l'edifici.

 

Novetats sobre l'Anteprojecte de la Llei de Serveis Professionals

S'aplaça l'anteprojecte de la Llei de Serveis Professionals que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad. Es segueix avançant en la seva redacció, però queda pendent d'un estudi mes detallat la futura regulació de les atribucions professionals.

Us adjuntem dos articles que ens mostren les línies essencials de la reforma.

El Mundo

ABC

 

Benvinguts a la nova web del Col·legi

Comencem una nova etapa en la utilització de les noves tecnologies, aquesta nova pàgina web es l'inici de la reestructuració de les eines informàtiques del Col·legi.
Considerem que la web ha de ser la eina fonamental de comunicació entre el col·legiat i el Col·legi, a més de ser la porta d'informació del Col·legi cap a la societat.
Com veureu hem integrat les xarxes socials Facebook i Twitter a la web, per tenir una informació a l'instant de les notícies relacionades amb la professió.
Posteriorment, en els propers mesos, s'integrarà la Oficina Virtual, que creiem millorarà de manera notable la gestió dels nostres treballs i farà més còmoda i ràpida la relació amb el Col·legi.
Ara només queda que per part dels serveis col·legials es doni contingut actualitzat a la web i els col·legiats la utilitzem.
Per finalitzar, dir-vos que agrairem qualsevol proposta de millora i d'informació que cregueu convenient es tingui que penjar a la web.

Guies del reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions de Enllumenat Exterior

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha publicat a la seva pàgina web les guies del reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions de Enllumenat Exterior, aprovades per la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediada Empresa.

GUIES

La certificació energètica dels edificis

Des de l’1 de juny, el propietari que vulgui vendre o llogar la seva vivenda, haurà de tenir un certificat energètic, amb una classificació que pot anar des de la A, on la vivenda es molt eficaç energèticament, fins a la G, la més ineficient.

Aquest certificat serà obligatori, no només per a publicitar un immoble, sinó per a firmar les escriptures de venda o contracte de lloguer.

 

Resum RD 235 2013

Propers esdeveniments

Des
25

25/12/2023 - 07/01/2024

Agenda

loader