Inici

RD 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

El Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en el seu capítol V “derecho a la vida independiente”, afectarà directament a la nostra professió, ja que introduirà, de forma gradual, les mesures pertinents per assegurar l'accessibilitat universal en els serveis e instal·lacions, i es regularan les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, entre altres.


Article 22 “accesibilidad
Article 25 “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”.
Article 26 “Normativa técnica de edificación”.
Article 33. “Concepto de rehabilitación de la vivienda”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632

Propers esdeveniments

Maig
26

26/05/2022 6:00 pm - 8:00 pm

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter