Inici

CÀLCUL DE RESIDUS

 Logocoaatee.bmp

30/03/2016

A l’apartat de documents i eines, trobareu el nou full  pel càlcul de residus,  veureu que hi ha els preus posats,  son els més freqüents, si bé heu de tenir en compte que com que son tres plantes de reciclatge diferents, cadascuna amb el seu preu, els podeu modificar.

 

GENERADOR ARXIU GML

logonoticiescgate.jpg

29/03/2016

Degut a la nova reforma de la llei hipotecària 13105, cada cop que es facin immatriculacions, segregacions, parcel·lacions etc, tant al Registre de la Propietat com a al Cadastre i a les notaries, es demanarà un arxiu GML amb les coordenades de la parcel·la.

El Col·legi d’Almeria  ha desenvolupat un programa molt pràctic per la generació d’aquests fitxers, que permet passar d’un arxiu DXF al nou format GML, inclús es poden introduir manualment les dades de la parcel·la i les coordenades UTM  dels vèrtexs i obtenir l’arxiu necessari per a registrar-ho.

S’ha signat un conveni amb el Consejo General per a la cessió d’us d’aquest software als col·legiats que ho desitgin.  Trobareu el fitxer dins la part privada, a l’apartat eines informàtiques: Generador arxiu GML

L’assessoria jurídica del Consejo ha elaborat la nota adjunta, en la que s’analitza la habilitació legal i competència acadèmica dels Arquitectes Tècnics per a la delimitació geogràfica de les finques mitjançant l’expressió de les coordinades georeferenciades dels vèrtexs de tots els elements.

 

FORMACIÓ PER A L'ARQUITECTURA TÈCNICA

 logocursosenlinia.jpg

22/03/2016

Des de la plataforma de formació per a l'arquitectura tècnica, us informem dels cursos en línia vigents:

  • Lean Construction Management: 5 abril GRATUÏTA.
  • Coordinador de seguretat i salut en execució d'obres de construcció: 6-13-20 abril
  • Metodologia de treball per a la ITE/IEE: Actes, assajos i informes de rehabilitació: 18-19 abril
  • Elaboració d'informes, dictàmens i documents pericials: 25 a 28 abril
  • El projecte de rehabilitació en estructures de formigó armat: 3-4 maig, ponent: Gemma Muñoz
  • Certified Passive House Tradesperson: 16 a 25 maig

Trobareu tota la informació de cada curs i el seu programa aquí.

 

NOVETATS

 Logocoaatee.bmp

17/03/2016

Tal i com es va acordar a la darrera Assemblea General de Col·legiats del passat mes de desembre,  s’han fet algunes millores a la nostra seu, hem canviat les cadires de la sala d’actes per un model més actual, ara en tenim 30 amb pala abatible, de les que 5 son per esquerrans. També s’ha canviat la centraleta i els aparells de telèfon.

Les cadires que hi havia i algun altre estri es van oferir a l’Ajuntament de Maó, que va passar a recollir-ho per poder donar-li utilitat.

Fotooficina.jpg

 

CATÀLEG DE TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA RESIDENCIAL IVE

 logonoticiescgate.jpg

21/03/2016

El "Instituto Valenciano de la Edificación" ha elaborat per iniciativa de la "Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana" una nova versió del document: "Catálogo de tipología edificatoria residencial. Ámbito: España", en el que s'inclouen mesures de millora de l'envolvent tèrmica, així com la seva valoració econòmica.

Aquest catàleg conté 24 fitxes de tipologia edificatòria classificades per tipus d'edifici i any de construcció, totes elles contenen recomanacions de millora energètica.

 

ASSEGURANÇA DE VIDA PLUS VIDA ADAAPTA (PREMAAT)

 logopremaat.jpg

16/03/2016

La Previsió Mutua posa a la vostra disposició una nova assegurança de vida, a partir de la cobertura bàsica de decés,  oferint diverses possibilitats de personalització, dissenyant la quota que més s’adapta a les necessitats i riscos de cadascú, per poder tenir la protecció que millor concorda amb el vostre estil de vida, amb la quota més ajustada.

La principal novetat es la cobertura opcional d’incapacitat permanent (la que inhabilita totalment per a treballar, generada per causes alienes a la voluntat de la persona i que el diagnòstic sigui previsiblement permanent).

Si el mutualista considera que pot tenir risc de patir algun tipus d’accident, pot optar per duplicar o triplicar les quanties assegurades, per en cas que el decés o incapacitat permanent es degui concretament a accident. D’aquesta manera per una mínima quantitat extra a la quota, el capital amb el que protegir a la família pot ser molt elevat.

Els que ja disposen del Plus Vida, poden mantenir l’assegurança com fins ara o afegir alguna de les noves cobertures.

Aquí trobareu més informació

 logopremaatplusvida.jpg

 

Propers esdeveniments

Maig
26

26/05/2022 6:00 pm - 8:00 pm

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter