Inici

NOVA EINA DE CÀLCUL DB-HR

La Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment ha elaborat una nova eina per la verificació del Document Bàsic de protecció contra el soroll.
Es tracta d'una reprogramació de l'anterior versió de l'eina de càlcul que pot ser executada en els sistemes operatius MacOS, Windows i Linux, i on s'ha millorat considerablement. L'eina incorpora les dades del Catàleg d'Elements Constructius així com nous elements constructius que poden ser habituals en edificació existent i permet a l'usuari d'afegir les seves pròpies solucions caracteritzades.

CÀLCUL DB-HR

 

NOVETATS DEL DB-HE

S'ha aprovat l'actualització del Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia, mitjançant l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, en la qual s'estableix les especificacions relatives a l'aplicació dels requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis, per la qual s'actualitza el citat Document Bàsic. 

Amb aquesta Ordre s'avança en els objectius de consum d'edificis gairebé nul en el 2020, per a això serà necessari que abans s'estableixi una definició d'àmbit nacional del concepte "edifici de consum d'energia gairebé nul" determinant-se el corresponent nivell d'eficiència energètica així com el percentatge de l'energia requerida que haurà d'estar coberta per energia procedent de fonts renovables. 
Els canvis incorporats, són de tal calat, que suposen no solament una modificació de l'antic, sinó la seva substitució gairebé completa. Tant és així que s'ha afegit una nova exigència o DB passant de 5 a 6 exigències, el nou DB és l'HE-0 i tracta la Limitació del Consum Energètic. 

Documento divulgativo DBHE

LA CAPACITACIÓ PER SUBSCRIURE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE) REGULAT PER LA LLEI 8/2013, DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (LRRR)”

El IEE que regula la LRRR, s'exigeix exclusivament als edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, els quals, a causa d'aquest ús queden enquadrats dins de l'apartat 1, lletra a), de l'article 2 de la LLOI, que literalment al·ludeix a l'ús “Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural”, i els tècnics competents de la qual per a la redacció de projectes o adreça d'obres i adreça d'execució d'obres d'edificació, són els arquitectes i arquitectes tècnics.

INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS TECNICOS COMPETENTES

CONCURS FOTOGRAFIA


Ja tenim la fotografia guanyadora del concurs de fotografia Llibre de Preus de la Construcció 2014:

"LLUMS I OMBRES" de na Assumpta Vinent 

 

 

 

RD 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

El Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en el seu capítol V “derecho a la vida independiente”, afectarà directament a la nostra professió, ja que introduirà, de forma gradual, les mesures pertinents per assegurar l'accessibilitat universal en els serveis e instal·lacions, i es regularan les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, entre altres.


Article 22 “accesibilidad
Article 25 “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”.
Article 26 “Normativa técnica de edificación”.
Article 33. “Concepto de rehabilitación de la vivienda”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

Propers esdeveniments

Apr
20

20/04/2023 5:30 pm - 7:00 pm

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter