Inici

A la sol·licitud de llicència el silenci administratiu s'entèn com negatiu

Recordem que, segons l'article 23 del Reial Decret 8/2011 de 1 de juliol, en el seu article 23 "Silenci negatiu en procediments de conformitat, aprovació o autorització administrativa", en el seu punt 2 diu:

"El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa legitimarà a l'interessat que hagi deduït la sol·licitud per entendre-la desestimada per silenci administratiu".

Article 23 R.D. 8/2011

 

Nou termini de prescripció per a les reclamacions civils per incompliment del contracte d'arrendament de serveis professionals

El proppassat 6 d'octubre va sortir publicat en el BOE la llei 42/2015 de 5 d'octubre, de reforma de la LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL, que va entrar en vigor el dia següent.

S'han modificat els terminis de prescripció de les accions personals que no tenien termini especial, passant de 15 a 5 anys. La disposició final primera modifica l'article 1964.2 del Codi Civil, que queda redactat així:

Article 1964

2.- Les accions personals que no tinguin un termini especial prescriuen als cinc anys des de que pugui exigir-se el compliment de l'obligació.

Informació detallada

AECOR: Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis

La Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), llança una nova edició de la Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis, un complet manual de més de 150 pàgines amb informació detallada per a tècnics compromesos amb la qualitat acústica i el confort en els habitatges. 

La Guia està dividida en una sèrie de capítols organitzats per tipus de solució constructiva. En cada capítol es presenta un recull de les solucions constructives més interessants per a la millora de l'aïllament acústic en actuacions de rehabilitació.

fotoaecor.jpg

COMUNICATS REBUTS DEL CONSEJO GENERAL

logonoticiescgate.jpg

Aquí hi trobareu els comunicats que ens ha fet arribar el Consejo:

1.- La resolució per lo qual es determina la correspondència de la titulació d'Arquitecte Tècnic al nivell 2 (GRAU) del Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior.

2.- L'avanç del programa "FORAE" Foro de Rehabilitación, ahorro y energía, que tindrà lloc a Madrid els dies 4 al 6 del proper mes de novembre.

3.- Convocatòria dels primers premis FORAE de REHABILITACIÓN 2015 el termini per entregar les propostes acaba el dia 20 d'octubre, aquí teniu les bases.  

 

PREMIS EUROPEUS DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA A LA SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) amb el seu compromís amb la prevenció de riscos en l'àmbit de la edificació, convoca la XVII edició de Premis Europeus de l'Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció.

S'estableixen tres premis:

A la Investigació 

A la Innovació

A la Millor iniciativa pública

www.premiosdeseguridad2016.com

 

INSPECTORA D'OBRES, AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Hem rebut de l'Ajuntament des Migjorn Gran, escrit, pel que ens informa que des del dia 1 d'octubre, hi ha una nova inspectora d'obres, la Sra. Maria Ripoll Moll. Demanem que tothom revisi que disposa del cartell de la Llicència o una còpia de la Comunicació Prèvia d'obres penjada a la porta d'entrada de l'obra, així com la resta de documentació exigible d'acord amb la normativa vigent.

A partir de la data indicada, a les Comunicacions Prèvies d'Obres, s'hauran d'especificar els metres quadrats construïts que es prevegi reformar. Aquesta informació es considera necessària per a relitzar les tasques de comprovació dels serveis tècnics municipals i la falta d'aquesta dada o d'altra documentació exigible d'acord amb l'Art. 141 de la Llei 2/2014, serà motiu suficient per no registrar l'entrada de la Comunicació Prèvia. 

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

contartibiza2024.jpg

Propers esdeveniments

Mar
7

07/03/2024 5:00 pm - 7:00 pm

Agenda

loader