L'aparellador o arquitecte tècnic

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Els Aparelladors i Arquitectes Tècnics, com els continuadors dels mestres d'obres que van supervisar la construcció de les antigues edificacions, Catedrals, Castells, etc., són els professionals experts en la direcció de l'execució material de les obres, en el control de la qualitat dels materials, en la seguretat i salut dels que hi intervenen i en la organització i planificació dels treballs que conformen l'obra en qüestió.
Amb l'aprovació de la Llei 12/86, es van ampliar les atribucions dels Aparelladors i Arquitectes Tècnics en el sentit de realització de projectes que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de bens mobles o immobles dins del marc de les seves atribucions.


Els Aparelladors / Arquitectes Tècnics són professionals experts en:

Direcció de l'execució material de les obres
· Obres de nova planta
· Obres de rehabilitació, restauració i conservació
· Instal·lacions de tot tipus en els edificis


Control de Qualitat en l'edificació
· Redacció dels programes de control de qualitat
· Seguiment del control de qualitat durant l'execució


Seguretat i Salut laboral en la construcció
· Redacció d'estudis de Seguretat i Salut en la Construcció
· Redacció d'Estudis Bàsics de Seguretat i Salut en la Construcció
· Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte
· Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució
· Aprovació de Plans de Seguretat i Salut en la Construcció
· Assessorament tècnic per l'elaboració de Plans de Seguretat i Salut en la Construcció


Projectes de nova planta i rehabilitació
· De nova planta que no necessitin projecte arquitectònic
· De rehabilitació que no alterin la configuració arquitectònica
· De decoració i demolició
· Projectes d'Activitats No Classificades Menors


Materials i elements per a la construcció

Economia i control de costos

Manteniment dels edificis

Càlcul d'Estructures

Contractació i organització d'obres

Delimitacions i amidaments de terrenys, solars i edificis

Reconeixements, consultes, exàmens de documents i diligències

Informes, dictàmens, certificacions, taxacions i actuacions pericials

Certificats d'habitabilitat

Certificats de solidesa

Certificats d'eficiència energètica

Informes tècnics d'edificis (ITE)

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

contartibiza2024.jpg

Propers esdeveniments

Apr
18

18/04/2024 4:30 pm - 6:00 pm

Agenda

loader