Inici

Projecte de Llei d'ordenació i ús del Sòl

El Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei d’ordenació i ús del Sòl (LOUS), el passat dia 13 de setembre, la qual es troba penjada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, Ordenació de Territori.

Es simplifica i racionalitza el planejament, gestió i disciplina urbanística. Cal destacar que prioritzar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació del sòl rústic en úrba, i regula per llei l'inspecció tècnica d'edificis, fixant-se un règim bàsic a desenvolupar pels ajuntaments, i un règim sancionador per als que incompleixin l'obligació de passat l'ITE. A mes, es donen més competències als Consells per intervenir en sòl rústic, i s'inclou un procediment per a l'incorporació d'aquelles edificacions en sòl rústic que, tot i la seva situació irregular, l'administració ja no pot actuar en contra d'elles.              

Queda fora de l'àmbit de la Llei la regulació dels usos i les activitats al sòl rústic, que ja tenen una normativa autonómica i una regulació previa a través dels plans territorials.

PROJECTE LOUS

Propers esdeveniments

Maig
26

26/05/2022 6:00 pm - 8:00 pm

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter